Alpenverein Pojištění ALPY POPINA

Alpenverein

?
Nápověda
@
Kontakt
čára
Alpenverein
čára
mezera
Platnost pojištění a doba pojištění
Pojištění, které je součástí členství v rakouském Alpenvereinu, je platné po celý kalendářní rok a od okamžiku jakmile je zaplacen členský příspěvek. Pojištění je v případě úrazu obecně platné v tom případě, jestliže byl členský příspěvek zaplacen před úrazem nebo před okamžikem vzniku škodní události.

mezeraVýjimku tvoří vždy leden každého roku. Jestliže došlo v průběhu ledna k pojistné události a členství pro příslušný rok u postiženého člena nebylo dosud uhrazeno platí, že pojištění bude platné pouze v tom případě, když bude členský příspěvek uhrazen bezprostředně po nehodě a když postižený byl členem Alpenvereinu i v minulém roce tj. měl uhrazeny členské příspěvky za minulý rok. Při úhradě členství po 31. lednu začíná platnost pojištění v 0.00 hod následující den po úhradě členství (po zaplacení v hotovosti v prodejně POPINA v Bruntále nebo po připsání částky na bankovní účet 205946270/0300).

mezeraNoví členové, kteří se stanou členy Alpenvereinu po 1.9. příslušného roku a zaplatí členské příspěvky platné pro následující rok, jsou v plném rozsahu pojištěni i v období od 1.9. do 31.12. příslušného roku, přestože za toto období žádné členské příspěvky neuhradili. Tzn. že pojištění potom může platit až na 16 měsíců.

mezera
Kdo je pojištěn?
Pojištěn je každý člen Alpenvereinu, který řádně uhradil členské příspěvky na aktuální rok. Pojištěni jsou v plném rozsahu i ti členové, kteří členské příspěvky neplatí (jubilanté nebo děti či mladiství až do 27 let, kteří jsou členy Alpenvereinu na základě rodinného členství) a mají platný členský průkaz. Členové Alpenvereinu, kteří mají trvalý pobyt v cizině nebo kteří mají cizí státní příslušnost, jsou rovněž plně pojištěni. V tomto případě se v pojistných podmínkách uvedený pojem "cizina" vztahuje k příslušnému aktuálnímu místu trvalého pobytu.

Pozor: Před převozem z ciziny do místa trvalého pobytu, před převozem zraněného/nemocného nebo zemřelého v zemi trvalého pobytu je bezpodmínečně nutné kontaktovat buď Tyrol Air Ambulance (tel.: +43 512 22422, fax: +43 512 288888, e-mail: taa@taa.at) nebo UNIQA Personenversicherung AG (tel.: +43 1 204 9999). Jinak bude za převoz uhrazena částka nejvýše 750 EURO.

mezera
Garance pojištění, které je součástí členství
je dána smlouvami uzavřenými mezi OEAV (alpský rakouský svaz Alpenverein) a pojišťovnami a všeobecnými podmínkami, které jsou součástí těchto smluv. Pojistná ochrana platí subsidiárně tzn., že plnění jsou poskytována jen tehdy a jen v takovém případě, pokud za událost neposkytla plnění jiná pojišťovna (sociální pojišťovna nebo komerční pojišťovna). Plnění postižené osobě nebude poskytnuto pokud byly zákroky a služby pro postiženou osobu provedeny bezplatně.
mezera
Hlavní strana © 2011-2024 POPINA - horolezecké potřeby Registrace | Nápověda | Kontakt