Pojištění Alpenverein ALPY POPINA

Alpenverein

?
Nápověda
@
Kontakt
čára
Alpenverein
čára

Nejčastější otázky a odpovědi na členství v Alpenvereinu a pojištění

mezera
Otázka 1 Odpoveď na otázku 1 Odpověď
V sekci jsou zahraniční členové (Švýcaři, Němci, Španělé atd). Při volněčasové aktivitě dojde k nehodě zahraničního člena. Následuje lékařsky nutná doprava domů do místa bydliště evtl. do nejbližší nemocnice. Je doprava do místa bydliště zahraničního člena evtl. do nejbližší nemocnice hrazena pojištěním v rámci členství v AV ? Ano. Doprava domů do místa trvalého bydliště resp. do nejbližší nemocnice se uskuteční bez ohledu na to, zda to je v Rakousku nebo v cizině. Náklady jsou hrazeny v neomezené výši. Pro převoz zemřelého platí logicky totéž. Nutná podmínka: Doprava musí být konzultována s Tyrol Air Ambulance.
čára
Otázka 2 Odpoveď na otázku 2 Odpověď
Člen AV byl v dubnu vyproštěn z laviny a zachráněn. Celkové náklady na záchrannou akci i pobyt v nemocnici činily 20.350 €. Tentýž člen utrpěl na podzim pří jízdě na horském kole na ostrově Teneriffe zlomeninu stehenní kosti. Při záchranné akci byl využit vrtulník. Následně byl člen AV letecky dopraven do Prahy. Náklady při druhé nehodě činily za záchranu 2.900 € a za dopravu do Prahy 4.220 €. Je celková částka 27.470 € plně hrazena z pojištění? Ano, pojišťovací burza přebírá veškeré výdaje. Částka 25.000 € je k dispozici pro každý jednotlivý na sobě nezávislý případ (lavinová nehoda i nehoda na Teneriffe - v tomto případě se jedná o dva pojistné případy). Krytí nákladů za převoz z ciziny domů je bez omezení pojistné částky.
čára
Otázka 3 Odpoveď na otázku 3 Odpověď
Cyklista jede na horském kole po lesní cestě, kde je přístup cyklistům zakázán. Dojde k nehodě a zranění, musí být organizována záchranná akce. Jsou výdaje na záchranu hrazeny z pojištění, které je součástí členství v AV? Ano, pokud nebyl cyklista pod vlivem alkoholu nebo drog.
čára
Otázka 4 Odpoveď na otázku 4 Odpověď
Dva nijak nezranění horolezci (z toho jen jeden je členem OEAV) musí být transportováni z hřebenu Hörnlingrat (Matterhorn) kvůli špatnému počasí.
a) je tato záchrana hrazena z pojištění a jak?
b) titíž jsou transportováni za hezkého počasí. Je takovýto transport u člena AV hrazen pojištěním v rámci členství v AV?
a) ano, ale jen podíl za člena OEAV
b) ano, když jsou oba v nouzi - např. když při bivakování ztratili svoji horolezeckou výstroj nebo když je jeden ze dvojice totálně vyčerpán a nemůže jít dále. Platí opět to co v minulém případě, likvidovány jsou jen náklady za transport postiženého člena OEAV.
čára
Otázka 5 Odpoveď na otázku 5 Odpověď
Jedna rodina (rodiče a 2 děti - rodiče jsou členové AV, děti jsou rovněž v rámci rodinného členství jako bezpříspěvkoví členové členy AV) jede svým osobním autem na dovolenou k moři do Itálie. Všichni čtyři jsou při dopravní nehodě zraněni a musí být dovezeni záchrannou službou na kliniku. Léčba na klinice trvá 6 dní. Jaké náklady jsou pojištěny? Pojištěny jsou následující náklady:
- Výdaje za převoz na kliniku stejně tak jako léčba na klinice až do výše
10 000 € na osobu.
- transport do vlasti (je-li to z lékařského hlediska nutné.)
Hrazeny nejsou náklady, které se týkají auta (oprava, odtažení atd.) stejně tak jako případné nároky na invaliditu.
čára
Otázka 6 Odpoveď na otázku 6 Odpověď
Několik členů AV jede soukromým autem na horolezecké túry do Švýcarska. Řidič způsobí vlastním zaviněním (únava) nehodu - auto sjede přes okraj vozovky a zřítí se do propasti. Jaké náklady jsou zde hrazeny z pojištění? Hrazeny jsou následující náklady:
- záchrana osob z propasti
- výdaje za transport do nemocnice a léčba v nemocnici až do výše 10 000 €, z toho ambulantní léčba až do výše 2 000 €
- náklady na převoz do vlasti (jsou-li z lékařského hlediska nutné)
čára
Otázka 7 Odpoveď na otázku 7 Odpověď
80-ti letý senior, člen AV, je postižen na lyžařské túře na Piz Palü (Švýcarsko) srdečním infarktem. Vrtulník sveze mrtvého do údolí. Následně je pozůstalý převezen do místa trvalého pobytu. Jsou náklady hrazeny z pojištění, když ano, jaké? Náklady na záchranu stejně jako náklady za převoz do místa trvalého pobytu jsou hrazeny z pojištění v rámci členství AV.
Důležité: Služby vyplývající z členství v Alpenvereinu (Alpenverein-Weltweit-Service) na rozdíl od jiných pojištění nemají stanoven věkový limit.
čára
Otázka 8 Odpoveď na otázku 8 Odpověď
Dva členové AV jedou na tři měsíce do Kanady, programem jejich dovolené je sjíždění divokých řek na kajaku. Devátý týden je jeden účastník postižen akutním zánětem slepého střeva. Oba jsou nejprve převezeni letecky z divočiny a postižený je následně hospitalizován v nejbližší nemocnici. Jaké náklady hradí pojištění? Převoz - záchrana z divočiny pro oba je hrazena z pojištění, které je součástí členství v AV. Lékařsky nutná doprava nemocného do vlasti rovněž. Náklady za dopravu pro jednu spolucestující osobu (doprovod postiženého) jsou rovněž kryty pojištěním. Nepojištěny zůstávají náklady za ošetření v kanadské nemocnici. Náklady za pobyt v nemocnici (nehoda/nemoc) až do výše 10 000 € jsou pojištěny a hrazeny pouze v případě, který nastane v prvních osmi týdnech každé cesty do ciziny.
Poznámka: Pokud by postižený účastník měl připojištění pro cestu do zahraničí na období delší než 8 týdnů (Auslandsreise-Krankenversicherung), byl by pojištěn i v tomto případě.
čára
Otázka 9 Odpoveď na otázku 9 Odpověď
Členovi AV vběhne při jízdě na horském kole pod kolo pes. Cyklista utrpí těžký úraz. Majitel psa se zdráhá zaplatit vzniklou škodu (kolo, bolestné). Člen AV je nucen celou záležitost řešit právním sporem, je nucen platit právního zástupce. Jsou výdaje za právníka hrazeny v rámci celého tohoto úrazu - pojistného případu? Ano, a to až do výše 32 703 €, pokud se úraz stane v Evropě.
čára
Otázka 10 Odpoveď na otázku 10 Odpověď
Člen AV se 25. ledna těžce zranil při lyžování, ze sjezdovky je transportován vrtulníkem. Tento člen dosud nezaplatil členský poplatek za příslušný rok. Jak je to s hrazením výdajů v návaznosti na členství v AV? Ano, ochranná doba pro pojistné události z titulu členství v AV platí až do 31. ledna. Člen musí nicméně během 14 dní po nehodě uhradit členský příspěvek na příslušný rok - předpokladem je uhrazené členství za minulý rok.
čára
Otázka 11 Odpoveď na otázku 11 Odpověď
Vedoucí skupiny AV (člen AV) se při túře zřítí se svou skupinou na hřebenu Glockner-Leitl. Jeden člen skupiny se přitom těžce zraní. Státní žalobce obžaluje vedoucího skupiny kvůli hrubé nedbalosti při vedení túry - špatné jištění postiženého. Pojišťovna požaduje na tomto vedoucím skupiny náhradu škody za pojištěného ve výši 13 080 €. Soud osvobodí vedoucího skupiny, člena AV, z trestně-právního hlediska. Z civilně-právního hlediska je uznána regrese ve výši 8 720 €. Jsou výdaje za právníka a soudní výlohy vedoucího skupiny ve výši 4 070 € a přiznaná regrese pojištění ve výši 8 720 € hrazeny díky členství vedoucího skupiny v AV pojištěním v rámci členství AV? Ano, výdaje za právníka a soudní výlohy i přiznaná regrese jsou vedoucímu skupiny hrazeny z titulu členství vedoucího skupiny v OEAV.
čára
Otázka 12 Odpoveď na otázku 12 Odpověď
Skupina členů AV byla na expedici v Equadoru. Jeden člen skupiny se při sestupu ztratil. Jaké výdaje mohou být uplatňovány při hledání po zmizelém členu expedice z titulu členství členů této expedice v OEAV? Pojištění v rámci členství v OEAV se vztahuje na záchrané akce v horských oblastech i v jiných terénech pro konkretní případy úrazů postižených členů AV. Součástí pojištění v rámci členství v OEAV není krytí výdajů na pátrací akce nebo plošné hledání zmizelého či zatoulaného člena AV.
čára
Otázka 13 Odpoveď na otázku 13 Odpověď
Dva členové OEAV byly nuceni se v oblasti Berniny ukrýt při dlouhodobé nepřízni počasí na chatě. Pobyt na chatě se z důvodů počasí prodloužil na několik dní. Z důvodů vyčerpání dovolené a urychlení návratu domů povolali po zlepšení počasí pro rychlý sestup z chaty vrtulník. Jsou takovéto výdaje kryty pojištěním v rámci členství v OEAV. Takovéto výdaje nejsou kryty pojištěním v rámci členství v AV, neboť se nejednalo o stav nouze z hlediska ohrožení života.
čára
Otázka 14 Odpoveď na otázku 14 Odpověď
Člen OEAV si v Chorvatsku na horském kole způsobil při pádu rozsáhlé oděrky a zhmoždění pravé ruky a musí vyhledat lékařskou pomoc. Za ambulantní ošetření obdržel fakturu ve výši 69 €, v místě ošetření neprovedl žádnou úhradu. Jsou takovéto výdaje kryty členstvím v Alpenvereinu? Ano - ale vzhledem k tomu, že se ale jedná o ambulantní ošetření, vztahuje se na toto ošetření spoluúčast ve výši 70 €. To znamená, že úhradu za veškerou lékařskou pomoc a lékařské úkony vč. léků do této výše hradí postižený člen AV sám. Proto je nejlépe u takovýchto poranění provádět úhradu přímo na místě ošetření. Ušetříte. Pokud budete posílat uvedenou částku 69 € bankovním převodem po návratu z dovolené, budou celkové výdaje za takovouto úhradu vyšší o bankovní poplatky. A ty nejsou u našich bank zanedbatelné.
čára
Otázka 15 Odpoveď na otázku 15 Odpověď
Člen AV trávil zimní dovolenou v Norsku. Při jízdě se psím spřežením došlo k nehodě a ke zranění člena AV. Jak je to s krytím následků při takovéto nehodě. Nehody, které se stanou při jízdě se psím spřežením jsou pojištěny stejně jako jiné volněčasové aktivity - pojištění se vztahuje na záchranné akce i na transport a lékařské výkony. Pojištění se však nevztahuje na psi a na výstroj či výzbroj stejně jako saně.
čára
Otázka 16 Odpoveď na otázku 16 Odpověď
Člen Alpenverein se účastní výstavby lanovky ve Francii a stane se mu přitom úraz. Je transportován helikoptérou do nejbližší nemocnice a po stabilizaci jeho stavu následuje transport do nemocnice v místě bydliště. Postižený člen Alpenverein není v tomto případě pojištěn pro případ záchranné akce, tj. výdaje za transport helikoptérou musí postižený člen OEAV hradit sám. Pobyt v nemocnici je kryt částkou 10 000 €, převoz z nemocnice v cizině do nemocnice v místě bydliště je kryt bez omezení částky.
čára
Otázka 17 Odpoveď na otázku 17 Odpověď
Členovi Alpenverein se při studijním pobytu stane úraz ve volném čase (mimo vyučovací dobu). Jedná se o úraz při volněčasové aktivitě. V tomto případě je postižený člen Alpenverein pojištěn pro případ záchranné i pátrací akce a pokud k úrazu došlo během prvních 8 týdnů jeho pobytu v Anglii pak je rovněž pojištěn i pro případ ošetření či pobytu v nemocnici, pojištěn je i převoz ze zahraničí do místa trvalého pobytu.
čára
Otázka 18 Odpoveď na otázku 18 Odpověď
Členovi Alpenverein se stane úraz při vyučování v prostorách školy nebo při vyučování mimo areál školy . Nejedná se o úraz při volněčasové aktivitě a v tomto případě není postižený pojištěn pro případ záchranné či pátrací akce. Pokud se úraz stal během prvních 8 týdnů studijního pobytu je pojištěno ambulantní ošetření a pobyt v nemocnici, pojištěn je i převoz ze zahraničí do místa trvalého pobytu.
Hlavní strana © 2011-2024 POPINA - horolezecké potřeby Registrace | Nápověda | Kontakt