Pojištění Alpenverein ALPY POPINA

Alpenverein

?
Nápověda
@
Kontakt
čára
Alpenverein
čára
mezera
Připojištění trvalé invalidity pro rok 2015
Rakouská pojišťovna UNIQA (jako partner OEAV) nabízí produkt zaměřený na větší životní zajištění pro případ nehody s následky trvalé invalidity postiženého (invalidita od 50% !).
Toto připojištění (UNIQA Unfall Lebensrente) se nevztahuje na smrtelný úraz člena OEAV.

Varianty jednorázových ročních příplatků na celý rok 2015:
příplatek 245 Kč => připojištěný dostane do konce svého života každý měsíc odškodné 420 €
příplatek 490 Kč => připojištěný dostane do konce svého života každý měsíc odškodné 880 €
příplatek 735 Kč => připojištěný dostane do konce svého života každý měsíc odškodné 1260 €
rodina s dětmi do 15 let příplatek 880 Kč => při úrazu jednoho z členů rodiny s uvedenými následky bude tento postižený člen rodiny dostávat měsíční odškodné ve výši 420 €. Při úrazu dítěte do 15 let je vypláceno jednorázové odškodné 83 000,- €. I rodinu lze připojistit na dvojnásobnou částku 1760 Kč - v tomto případě bude člen rodiny dostávat měsíční odškodné ve dvojnásobné výši.
mezera
Pobíral-li postižený člen AV měsíční odškodné ve výši 420 €, 880 € nebo 1260 € a dojde-li k úmrtí tohoto postiženého člena OEAV bude, uvedené odškodné vypláceno jeho životnímu partnerovi nebo jeho dědicovi po zbytek období, které chybí do 20 let po vzniku nehody
mezera
Platnost připojištění
> toto připojištění platí pro celý svět (včetně České republiky)
> platnost připojištění končí 31.12.2015
> připojištění trvalé invalidity lze zvolit při on-line registraci a zaplatit vše jedním převodem na účet spolu se standardním pojištěním
> V případě, že už máte pojištění Alpenverein, je možné si vyřídit připojištění i během daného roku. Částku za připojištění je potom nutné doplatit osobně v centrále OEAV na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, kdykoliv v průběhu roku 2015. Úhradu připojištění je možné rovněž provést složenkou na uvedenou adresu nebo převodem na účet u Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, číslo účtu 2900449689/2010, jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo vašeho průkazu OEAV v tomto tvaru: "608 - xxxxxx"
> UPOZORNĚNÍ NA PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY PRO NOVÉ ČLENY OD 1.9.2014
Pokud provedete úhradu členství na rok 2015 v průběhu září, října, listopadu či prosince 2014, připojištění trvalé invalidity bude platné až od 1. 1. 2015.
Pokud bude chtít nový člen využívat výhody připojištění trvalé invalidity i během posledních měsíců roku 2014 (tj. v období září až prosinec 2014 resp. v období od úhrady členství do konce roku 2014), musí si připojištění na toto období uhradit samostatně – viz Připojištění trvalé invalidity na rok 2014
Připojištění se nevztahuje na
> závody s motorovými vozidly
> letecké sporty
> závěsné létání
> paragliding
> aviatiku
> parašutismus
Kdo nemůže být připojištěn
> členové OEAV nad 74 let
> osoby trvale pracovně neschopné a osoby s nervovými poruchami, psychicky labilní lidé, osoby s neurologickými problémy
Hlavní strana © 2011-2024 POPINA - horolezecké potřeby Registrace | Nápověda | Kontakt