Pojištění Alpenverein ALPY POPINA

Alpenverein

?
Nápověda
@
Kontakt
čára
Alpenverein
čára
mezera
Záchranná a pátrací akce
Pod pojmem výdaje za záchrannou nebo pátrací akci rozumíme takové výdaje místních záchranářských týmů a organizací (při událostech v blízkosti hranic rovněž i náklady záchranářských organizací sousedního státu), které jsou nezbytně nutné, jestliže člen Alpenvereinu utrpěl úraz nebo se dostal do tísně nebo do takové situace (v horách nebo na vodě), ze které musel být ať zraněn či nezraněn zachraňován nebo utrpěl smrtelný úraz.

mezeraVýdaje za záchranou nebo pátrací akci jsou kryty až do výše 25 000 EURO za osobu a pojistnou událost.

mezeraZa výdaje za záchranné nebo pátrací akce jsou považovány pouze prokazatelné výdaje za záchranu nebo pátrání vč. převozu postiženého člena Alpenvereinu z místa nehody na nejbližší sjízdnou komunikaci nebo až do nejbližší nemocnice. Výdaje za použití vrtulníku budou hrazeny pouze tehdy, pokud byla takováto záchranná nebo pátrací akce nařízena dispečinkem příslušné záchranné služby.

 
Výjimky při záchranných a pátracích akcích
U záchranných a pátracích akcí se pojištění nevztahuje na:
> nehody nebo nemoci, které vzniknou při činnosti prováděné za odměnu nebo při jiné příležitostně výdělečné činnosti stejně tak jako na nehody nebo nemoci členů profesionálních záchranných týmů, které vzniknou při záchranných akcích nebo při jiné podobné činnosti prováděné při výkonu povolání (naproti tomu je pojištěna placená činnost horského a lyžařského vůdce i odměňovaná činnost kvalifikovaného turistického průvodce - podle rakouských norem).
> úrazy při používání motorových vozidel. Pojištěny jsou však úrazy při jízdě motorovými vozidly při cestách na klubové akce a na srazy a při návratu z nich stejně tak jako při cestách na klubové nebo soukromé akce charakteru turistika, VHT, horolezectví, běh na lyžích, skitouring a skialpinismus, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a MTB. Pojištěny jsou rovněž úrazy, které vzniknou při jízdě lanovkou nebo vlekem.
> úrazy při vzdušných aktivitách (závěsné létání, paragliding, létání motorovými i bezmotorovými letadly, seskoky padákem). Pojištěno je však používání motorových letadel, která jsou schválena k přepravě osob (např. dopravní letadla).
> úrazy při účasti na místních, republikových a mezinárodních závodech a soutěžích při klasickém nebo sjezdovém lyžování, snowboardingu nebo freestylingu, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo při sáňkování. A při tréninku na takovéto závody a soutěže.
> úrazy/nemoci při účasti na expedicích na vrcholy vyšší než 6 000 m, jakož i na expedicích do Arktidy, Antarktidy a do Grónska (více informací o možnostech připojištění takovýchto náročných expedic získáte na stránce "Připojištění pro cesty do zahraničí a expedice").
Hlavní strana © 2011-2024 POPINA - horolezecké potřeby Registrace | Nápověda | Kontakt